Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Diverse mededelingen
  1. Openstelling Beemster Erfgoedkamer
  2. Inloop voor allerlei vragen en hulp
  3. formulierenbrigade
  4. Meedoen aan Yoga in de Kapel van ZOBeemster
  5. Funky Black Gospel en Soulballads
Funky Black Gospel en Soulballads – B-Star
start nieuw project op eerste drie donderdagen van de maand

De B-Star Gospel & Soulsingers starten met een nieuw project, bestaand uit liederen met de funky spirit van de moderne Amerikaanse Black Gospel, afgewisseld met mooie soulballads. De arangementen van de liederen geven veel ruimte aan een mix van koor -en solozang. Er wordt gerepeteerd onder leiding van Erwin Young met Rick Piepers, vleugel, op in de foyer van de Keyserin, Middenweg 148 in Middenbeemster.
In mei, begin juni wordt dit projekt besloten met een aantal optredens.
De eerste weken is er ruimte voor nieuwe zangers om eens een avond te komen meezingen.  Verdere Informatie bij helen.blackgospelbeemster@ziggo.nl.

Meedoen aan Yoga in Zuidoostbeemster
De Z-INN Kapel aan de Pr. Wilhelminasingel 39 in Zuidoostbeemster brengt verschillende tradities bij elkaar. Op Zondag 18 februari van 11.30 tot 12.30 uur worden elementen van een kerkdienst gecombineerd met yoga. Neem dus je matje mee. Iedereen van harte welkom.

Iedere eerste maandagavond van de maand is de Beemster Erfgoedkamer open is vanaf 20.00 uur.  Heb je vragen kom dan gerust langs. Voor een goed verhaal of anekdote is ook altijd een gewillig oor.
De afdeling Beemster Erfgoed richt zich vooral op:

  • Archivering van historisch belangrijke boeken, dagboeken, documenten, foto’s en films.
  • Het organiseren van de ‘HGB Inloop’: voor zowel leden als niet-leden is er regelmatig in de Beemster Erfgoedkamer gelegenheid om samen met andere bezoekers te praten over onderwerpen uit de Beemster historie, o.a. aan de hand van oude foto’s of documenten.
  • Archeologie en onderzoek naar de Beemster vóór de droogmaking (1612).
  • Bewoningsgeschiedenis en stamboomonderzoek.
  • Historisch onderzoek van prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog en daarna d.m.v. archiefonderzoek en interviews met Beemsterlingen, zogenaamde ‘oral history’

Beemster Erfgoedkamer 
De Beemster Erfgoedkamer vormt het kloppend hart van de afdeling Beemster Erfgoed. In deze fraaie en authentieke ruimte wordt o.a. het volledig HGB-archief (boeken, oude foto’s e.d.) beheerd. De Beemster Erfgoedkamer bevindt zich in het voorhuis van het complex ‘Westerhem’. De ruimte is geopend tijdens de zogenaamde HGB Inloop en op individueel verzoek. Het inzien en eventueel uitlenen van materiaal is aan regels gebonden.
Voor meer informatie: Historisch Genootschap Beemster

Inloop voor allerlei vragen en hulp

Inwoners uit de Beemster kunnen vanaf vandaag elke donderdag van 13.30 tot 15.30 uur in de bibliotheek van Middenbeemster terecht op de inloop voor allerlei vragen en hulp. Financiële vragen, hulp bij het invullen van formulieren, het lezen van moeilijke brieven maar ook recepten en bijsluiters zijn maar een aantal zaken die een Beemsterling kan inbrengen op het inloopspreekuur.
De organisaties Buurtzorg, Evean, SMD, Stichting Mee, het Jongerenloket en de Formulierenbrigade hebben de handen in elkaar geslagen om de inloop wekelijks mogelijk te maken. Zo zijn er wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkers die bewoners kunnen helpen bij een veelvoud aan vragen en problemen.
De inloop is in de bibliotheek in Middenbeemster (Tobias de Coenestraat 4) van 13.30 tot 15.30 uur. Iedereen kan binnenkomen wanneer het hem of haar uitkomt.

Start van de Formulierenbrigade in de Bibliotheek Beemster

Met ingang van donderdag 14 september starten Bibliotheek Waterland en CJG Beemster met een Formulierenbrigade in de Middenbeemster.  De vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen bij het invullen van formulieren of het lezen en begrijpen van brieven. Maar ook kunnen zij bijvoorbeeld helpen bij de uitleg van bijsluiters voor medicijnen. Aan deze service zijn geen kosten verbonden en een afspraak maken is niet nodig. De Formulierenbrigade is vanaf de startdatum iedere donderdag van 8.45 uur tot 10.30 uur aanwezig in de bibliotheekvestiging Middenbeemster.
Voor wie is de Formulierenbrigade bedoeld?
De Formulierenbrigade is er voor iedereen die ondersteuning wenst bij het invullen van formulieren. Voorbeelden daarvan zijn: aanvragen van bijstand, vrijstelling van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten, formulieren van het UWV e.d.. Het invullen van belastingformulieren behoort niet tot de werkzaamheden van de Formulierenbrigade. De Formulierenbrigade kan wel helpen met het verwijzen naar instanties die ondersteuning kunnen bieden.
Ook nieuw: spreekuur maatschappelijk werk gelijktijdig met het spreekuur Formulierenbrigade
Eén van de instanties naar wie de Formulierenbrigade kan verwijzen is het maatschappelijk werk. De maatschappelijk werker ondersteunt mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld vanwege (dreigende) schulden, werkeloosheid, opvoedings- of  relatie problemen. Het maatschappelijk werk inloopspreekuur vindt plaats in het Centrum voor Jeugd en Gezin, via de ingang van de bibliotheek.
Vanaf 14 september zijn de inloopspreekuren van De Formulierenbrigade en het Maatschappelijk werk in de Bibliotheek Beemster iedere donderdag van 8.45 tot 10.30 uur. Het adres van de Bibliotheek is Tobias de Coenestraat 4 in Middenbeemster.