Start
Redactie
Mijmeringen
Over de Beemster Bengel
Nieuwsarchief
Gastenboek
 
Vordering werkzaamheden electriciteitsnetwerk

Middenbeemster, 16 september 2022

De werkzaamheden aan het electriciteitsnetwerk langs de Cromhoutlaan in Middenbeemster vorderen gestaag. Naast obs De Blauwe Morgenster is een nieuw electriciteitshuisje geplaatst, waarin op maandagochtend de laatste hand wordt gelegd aan de verzwaring van het electriciteitsaanbod.
De bewoners in de omtrek hebben een waarschuwing gekregen dat ze op maandagochtend van 8.00-13.00 uur van de stroom zijn afgesloten. Dat betekent vroeg je bed uit om een kopje thee te zetten en afzien van het gebruikelijke kopje koffie om 10 uur; tenminste als je overgestapt bent op elektrisch koken. In dat geval maar even bij de buurvrouw op de koffie. Dat is nog eens gezellg ook!

De trottoirs
Wat betreft het herstel aan de trottoirs. Eerlijkheidshalve moet worden gezegd, dat de werknemers die het graafwerk uitvoerden, ook hun best hebben gedaan om de stoeptegels weer netjes terug te leggen en wel onder toezicht van een ervaren instructeur. Toch blijft het feit, dat het trottoir nooit meer zo netjes wordt als voorheen. Er komen weer knikkerpotjes in, dus moeilijk beloopbaar voor mensen die slecht lopen, al of niet met een rollator. Wat dat betreft verwijs ik nog even naar mijn eerdere artikel op 4 september over het veel gebruikte, slecht beloopbare trottoir langs de Cromhoutlaan van Westerhem naar de Rijperweg, dat nog maar net twee jaar geleden prachtig glad werd aangelegd.
Op mijn 'Mijmering', die ik ook op Facebook plaatste, hebben een aantal mensen gereageerd, met de suggestie dit bij de Gemeente aan te kaarten. Uit ervaring weet ik, dat daar slecht op deze signalen wordt gereageerd en daarom kreeg mijn 'oprisping' een plekje op internet. Eigenlijk zou dit een aansporing moeten zijn om het betreffende veel gebruikte voetpad helemaal opnieuw te betegelen (en misschien wat breder). Wellicht kunnen de kosten verhaald worden op de instelling die aan de aanleg van het glaskabelnet wilde verdienen.

 

Verwoeste trottoirs door werkzaamheden Nutsbedrijven

Middenbeemster, 4 september 2022

En jawel hoor, het is weer zover! Straten in Middenbeemster worden opnieuw opengebroken door een Nutsbedrijf. Dit keer betreft het een project van Liander dat door de firma Stam & Co wordt uitgevoerd. Vanaf de B.Hollanderstraat, door de Cromhoutlaan tot de Rijperweg en dan ook nog richting de oude school via de parallelweg, Churchillaan. Het doel is bewoners van de buurt te kunnen aansluiten op zwaardere elektriciteitskabels. Immers veel bewoners stappen over van benzine naar elektrische auto's, of zoals ik, op elektrisch koken en een boilertje onder de gootsteen.
Daar mogen we allemaal blij om zijn, want het bestaande, verouderde kabelnet was niet meer toereikend voor de toenemende vraag naar meer energie via de kabel.

Nu zullen velen zich kunnen heugen dat nog niet zo lang geleden een aantal trottoirs in deze buurt prachtig mooi en glad opnieuw betegeld werden. Vooral het veelgebruikte wandelpad langs de Cromhoutlaan vanaf Westerhem naar de Rijperweg was daar één van. En de uitvoerder was de KPN die de buurt van glaskabel wilde voorzien. Ook hartstikke fijn natuurlijk, want veel computers wilden vanaf de aansluiting op glasvezel een stuk beter functioneren. Helaas is het wandelpad, dat heel intensief gebruikt wordt door wandelaars vanuit Westerhem in de richting van de Buurt, de dokter, de Blauwe Morgenster of de bibliotheek vice versa ernstig hobbelig geworden. Zeg maar: schots en scheef. Ga daar maar eens overheen met je rollator. Immers veel wandelaars met wat minder vaste tred maken graag gebruik van deze gemakkelijke route.

Niet alleen hier, maar door de meeste straten in Middenbeemster kun je precies zien waar de glasvezelkabel werd begraven. Ligt die slordigheid van het herbestraten na de werkzxaamheden aan de kwaliteit van de stratenmakers, die Nutsbedrijven aannemen of zijn het eigen werknemers die de straat maar weer dichtgooien zonder enige professionaliteit.

In ieder geval zullen de werkzaamheden ongeveer zes weken in beslag nemen met de nodige hinder voor verkeer of gebruikers van de parkeerplaats bij de school.
De eerste resultaten van het weer dicht gooien toont deze foto van een stukje van de Cromhoutlaan op de hoek van de Rijperweg. Ziet er ook weer niet al te best uit!

Het zal onbegonnen werk zijn om alle stoepen in Middenbeemster, die inmiddels bekabeld zijn weer opnieuw te bestraten, maar het is vooral wenselijk, dat het Cromhoutlaantje dat door zoveel mensen wordt gebruikt, weer beter begaanbaar wordt gemaakt.

Omhoog