Start
Redactie
Mijmeringen
Over de Beemster Bengel
Nieuwsarchief
Gastenboek
 
Eindelijk waardiger ambtsketen voor Beemsters eerste burger
Zeer bijzondere opdracht voor goudsmid Mirjam Golverdingen-de Kock
Middenbeemster 3 juli 2012  Vererende opdracht
Mirjam Golverdingen-de Kock, de talentvolle jonge Beemster goudsmid, maakt een stormachtige ontwikkeling op haar vakgebied door. In 2011 werd zij in Japan tot wereldkampioen Art Clay Silver uitgeroepen.
Dit jaar mocht ze het genoegen smaken om op het Gemeentehuis van Beemster uitgenodigd te worden om daar een bijzonder vererende opdracht te ontvangen. Het is namelijk zo, dat in het kader van de viering van het 400 jaar Beemster door de Gemeenteraad besloten was, dat er nu eindelijk eens een waardiger ambtsketen voor de burgemeester van dit Werelderfgoed moest worden aangeschaft.
     
Uiteraard tuitten haar oren toen zij de vraag kreeg voorgelegd. Menig edelsmid zou er immers zijn vingers voor hebben afgelikt, want het komt maar zelden voor, dat zo'n opdracht verstrekt wordt. Als het goed is wordt zo'n ambtssieraad namelijk eeuwenlang door opeenvolgende burgemeesters gedragen. Met de huidige gemeentelijke fusies komt er geen nieuwe gemeente meer bij. Bij een dergelijke fusie kan het zijn dat er geen nieuwe ambtsketen nodig is, omdat bij de bestaande ketting de schakels neutraal zijn. Volstaan kan dan worden met een nieuwe penning, die aan de ene kant het wapen van de nieuw te vormen gemeente moet krijgen en aan de andere kant het Rijkswapen.  
     
  Werelderfgoedwaardig
Voor de Gemeente Beemster was het juist andersom. Hier was de pening nog wel bruikbaar, maar de ketting zelf had dringend behoefte aan vernieuwing met een wat modernere uitstraling: een ambtsketen die werelderfgoedwaardig zou zijn.
Mirjam koos voor schakels die afwisselend het beeld symboliseerden van het oorspronkelijke meer en de droogmakerij met zijn kwadranten. Daartussen kwamen smalle reepjes met golfjes, die het water van de ringvaart symboliseren. Waar het betreft de schakels van de ambtsketen is het voor de Beemster dus een uitgemaakte zaak:

voorlopig moet deze Gemeente nog maar zelfstandig blijven.
Voor het bewaren van de ambtsketen werd tevens een prachtig foudraal gemaakt met daarop geborduurd het originele wapen van de Beemster.

 

Beemster, een Gemeente apart:
Veel gemeenten, zoals Amsterdam, maken al eeuwenlang gebruik van één en dezelfde ambtsketen, vaak sinds de tijd dat ze stadsrechten kregen. Beemster neemt echter een bijzondere plaats in, waar het een gemeentebestuur betreft. Tot 1801 viel de droogmakerij namelijk onder het bestuur van Waterschap 'De Beemster'. Inmiddels hadden de Fransen het hier voor het zeggen gekregen en die verordonneerden dat er een gemeentelijk bestuur moest komen. Het was toen schoppen tegen veel schenen van de gevestigde orde, maar dit besluit is nooit meer teruggedraaid. Vanaf die tijd is Beemster inmiddels aan de veertiende burgemeester toe gekomen. Hun portretten hangen ingelijst in de hal van het Gemeentehuis, echter ontbreken de eerste twee burgervaders in de periode 1804-1853: Kl. Kunst en C. Boon.
 
 
De ambtsketen werd in 1852 ingevoerd door Koning Willem III,

De onderscheidingsteekenen, door den burgemeester te dragen, bestaan in een zilveren penning, hebbende eene middellijn van veertig strepen en vertoonende aan de eene zijde het wapen des Rijks, aan de andere dat der gemeente, of, zoo de gemeente geen wapen heeft, den naam der gemeente; de penning hangende op de borst, hetzij aan eene zilveren keten, hetzij aan een oranje zijden lint; de keten of het lint op beide schouders aan den rok of het opperkleed vastgehecht.

     
  Wel of geen ambtsketen
Het lijkt er op, dat de burgemeesters C. Hartog, H. Scheringa Azn, K. Edel JBzn , J. Koopman en W. de Geus zich er niet zo druk om maakten of ze nu wel of geen ambtsketen moesten dragen, want op de foto's dragen ze er in ieder geval geen, als er tenminste toen al een ambtsketen aanwezig was. Tot die tijd hebben ze bij het uitdragen van het ambt wellicht genoegen genomen met een oranje lint.
Iets anders is het met P.Kikkert! Die hield wel van decorum. Hij draagt opeens een ambtsketen en daarbij ook nog een steek en bijpassend kostuum.
Misschien was er toen wel opeens wat geld in de armlastige gemeentelijke kas. Het is echter niet te achterhalen, wanneer deze ketting werd aangeschaft.Vanaf Kikkert dragen W.C. Ninaber, J.A. Pesman, F. Kloeke, W. Cattel, E. Postma en H. Brinkman deze aan het ambt verbonden versierselen.
     
Presentatie
Bij de opdracht behoorde ook het maken van een presentatie. Toen Mirjam, in september vorig jaar enthousiast 'ja' zei, zat ze nog midden in de rompslomp van een verhuizing. Toen ze zich ging realiseren wat het maken van deze ambtsketen allemaal inhield, begon ze een beetje zenuwachtig te worden.
Ze is heel goed in haar vak, wist ze, maar het maken van een presentatie, dát is andere koek. Gelukkig bleek onder haar vriendinnen ìemand te zijn, die haar daarmee wilde helpen: Betty Bulsink. Samen hebben ze veel overlegd hoe die presentatie er zou moeten uitzien.
 
     
  Ook op de rug zichtbaar
Op die presentatie staat precies getekend, hoe de nieuwe ambtsketen ook op de rug van de burgemeester zichtbaar zou worden. Omdat een mens nu eenmaal niet vierkant is, moest deze in een vloeiend lijn over de schouders vallen. Dus niet met een eenvoudig smal kettinkje weggefrommeld onder de revers van het jasje, zoals bij die oude ambtsketen het geval was. In de opdracht was eveneens gesteld, dat de penning gemakkelijker draaibaar zou moeten zijn. Mirjam heeft een slim mechaniekje aangebracht, zodat de penning met een enkele klik met de goede kant voor komt te zitten.
     
Het is overigens niet zo verwonderlijk dat de Gemeenteraad besloot om ter gelegenheid van de 400ste verjaardag van de Beemster een passend geschenk aan te schaffen, dat een Werelderfgoed waardig zou zijn.
Eerlijk gezegd: het was maar een armzalig vertoon als de burgemeester met zo'n goedkoop ogende en slechts 100 gram wegende blijk van waardigheid , 'de boer op ging'. Als je het aan de burgemeesters zelf zou vragen konden ze er ook niet echt enthousiast over zijn, ook al paste de hele ketting in hun borstzakje. Als de burgemeester nu ergens naar toe gaat zal hij het mooie foudraal zeker nodig hebben.
 
    Zo zien we burgemeester H. Brinkman vanaf 4 juli 2012 dus nooit meer...
The Making off...
Mirjam heeft tijdens het maken van de ambtsketen een aantal foto laten maken.
 
De schakels, waarop de Beemster als meer staat en als polder met zijn indeling in kwadranten, worden hier bewerkt. Met het slangetje kan Mirjam extra zuurstof op het te bewerken stukje zilver blazen, waardoor een hogere temperatuur wordt verkregen.
     
 
Hier wordt de penningrand gemaakt, waarin de penning met een enkele klik gedraaid kan worden.
     
 

De penning wordt van de oude ambtsketen gezaagd en daarna worden de magneetjes aan de penning gesmeed. Deze kan dan in de ring bevestigd worden.


De nieuwe penningrand verbeeldt de oorspronkelijke vier peilgebieden, die voor afstemming van de waterhoogten dienden.

In een inscriptie op de achterzijde van de eerste schakels vanaf de penning is de volgende tekst gegrafeerd.

Aan de linkerzijde: 1612 en aan de rechterzijde: 4 juli 2012.