Start
Redactie
Mijmeringen
Over de Beemster Bengel
Nieuwsarchief
Gastenboek
 
Alles over Het Beemsterlied

Op You Tube https://youtu.be/yXZaDZFhGVA
staat thans het filmpje dat ter gelegenheid van het 60 jaar bestaan van de Beemster Gemeenschap in Buurthuis Zuidoostbeemster werd gemaakt op 25 april 2006. Het Beemsterlied werd toen gezongen als spetterende finale van het Beemster Korenfestival. Voor de opname werd een simpel digitaal fotocameraatje gebruikt en de kwaliteit is navenant, maar de geestdrift waarmee gezongen werd, maakt het toch een document. Aan deze dag deden twaalf Beemster koren mee. Het Floralia-orkest stond onder leiding van dirigent Michiel Cockx.
De opname duurt slechts één minuutje, maar dat is net genoeg voor het eerste couplet plus het refrein.

 
 
Lintjesregen
Veel Beemster muziek- en zangverenigingen hebben het Beemsterlied in de muziekmap en het wordt ook nog dikwijls gezongen tijdens speciale gelegenheden. Bijvoorbeeld op 28 april 2003, de dag voor Koninginnedag toen in het Gemeentehuis van Beemster een koninklijke onderscheiding werd uitgereikt.
Op deze foto van zingt het Dameskoor Middelwijck onder leiding van dirigente M.Boerke het Beemsterlied, waarbij het koor wordt begeleid door een ensemble, dat werd samengesteld uit leden van Beemsters Fanfare.
In Museum Betje Wolff
Op dezelfde 28ste april 2003 werd het Beemsterlied ook gespeeld en gezongen ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling 'Een eeuw Beemster Verenigingen' in Museum Betje Wolff, Op het lied werd een zwaaioefening uitgevoerd door enkele dames van Gymnastiekvereniging Hercules met de Beemster vlag als vaandel.
En de ouderenmiddag van de Beemster Feestweek is niet compleet zonder het zingen van het Beemsterlied.
 
Bij uitvaarten
Zangvereniging Harmonie heeft omstreeks 1990 voor Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" het lied laten opnemen in de Hervormde Kerk van Beemster. Dit was speciaal bedoeld om te spelen bij uitvaarten.
 
Beemsterlied op Japanse film
In Japan heeft het Beemsterlied eveneens geklonken als onderdeel van een documentaire over de Beemster. Op een zondag (2002?)werd het op film opgenomen in het vierkant van de stolp en daarna op het erf van Agrarisch Museum Westerhem.
Het moest herhaald en nog eens herhaald worden, voordat de Japanse filmploeg tevreden was.
Hoe het met de film is afgelopen, daar heeftnooit iemand meer iets over gehoord, maar het was wel een hele belevenis.
 
 
1999: Beemster Werelderfgoed
Een andere bijzondere gelegenheid, waarbij het Beemsterlied werd gezongen, was op 3 december 1999, toen bekend werd gemaakt, dat de Beemster tot Werelderfgoed was uitgeroepen.
Omdat die Werelderfgoedstatus groot nieuws was, werden door diverse televisiestations reportages over de Beemster gemaakt.
 
Toen een van de regisseurs te horen kreeg, dat Beemster zijn eigen lied heeft, vroeg hij of dit ook tijdens een video-opname in het gemeentehuis kon worden gezongen.
Het was op een doordeweekse middag, maar het lukte toch om een aantal leden van Zangvereniging Harmonie op te trommelen, die de hymne aan de Beemster voor de zoemende camera's uit wilde voeren.
Beemster Gids
Voorheen stond in de Beemster Gids altijd de tekst van het Beemsterlied, maar de laatste jaren is die er niet meer in opgenomen. Om muzikanten de gelegenheid te geven dit eens op zijn/haar eigen instrument te spelen, werd aan deze pagina ook de muzieknotatie toegevoegd.


Binne Sytstra
De tekst van het Beemsterlied werd gemaakt door Binne Sytstra. Hij was in de jaren 1932-1939 leraar aan de ULO school in Middenbeemster en maakte deel uit van een enthousiaste club DUV, de Ulo Veteranen, die indertijd veel culturele activiteiten ontplooiden.

De foto's van de schrijver van het Beemsterlied werden verstrekt door een in Purmerend wonende achternicht. Binne was een kleinzoon van Harm Sytstra (1817-'62), die het van bakkersknecht tot schoolhoofd te Baard schopte en een vooraanstaand Fries dichter werd. Hij stimuleerde de Friese taal en schreef onder meer de tekst van het populaire Friese lied 'Waldsang', dat door hem werd geënt op een compositie van Mozart.
Binne in de Leeghwaterstraat
 
"Dat moet ik ook kunnen", zal Binne gedacht hebben toen hij in Middenbeemster te maken kreeg met de altijd zo creatieve heren en collega's Porte, Köhne, Tol en Hemmer. Toen ter gelegenheid van de Beemster Feesten van 1937 een revue zou worden opgevoerd, greep hij de pen om op zijn beurt een ode aan die schone Beemster te schrijven. Hij werd daarbij wellicht geïspireerd door zijn vriendin van Duitse afkomst: Frieda Augusta Benda, die een leuke Oostenrijkse melodie kende... en het Beemsterlied was geboren! Binne is tot 1939 in de Beemster woonachtig geweest. Op 26 mei van dat jaar trouwde hij met Frieda. Hij was 41 en zij 20 jaar. Na de huwelijkssluiting vertrokken ze naar Amersfoort.
O.J.Weisskopf, de componist
De naam van de componist bleek lange tijd aan niemand bekend te zijn. Deze heeft echter wel op de originele partijen gestaan, die in 1937 werden gebruikt. Toen Dameskoor Middelwijck in maart 2008 zijn 25 jaar bestaan vierde, werd van die muziek gezongen. Daaronder stond als componist: O.J.Weisskopf.

Een raadsel was opgelost.
Pogingen om meer over deze componist aan de weet te komen, hebben vooralsnog niet tot meer feiten geleid, dan dat hij het lied "Gruß an die Heimat" heeft geschreven. O.J.Weiszkopf lijkt helemaal te zijn verdwenen in 'Het moeras der Vergetelheid', maar in het Beemsterlied leeft hij voort.

Originele partituur en tekst van "Grüß an die Heimat"
Janny Köhne-Koeman, de schoonzus van Gerrit Köhne heeft jaren geleden van hem de originele partituur gekregen. Deze is behoorlijk vergeeld en verfomfraaid, maar toch valt de tekst nog wel te lezen. Samen met haar nicht Lopke Spaarman heeft ze dit lied als jonge meiden met Tiroolse weemoed gezongen tijdens een stageverblijf in Zwitserland.

Darent am Wald, da steht a Kreuz
Da schaut man mächtig weit hinaus
Hinaus ins ferne Alpenland dort wo ich bin zu Haus
Dort bei dem Kreuz da lehn ich oft und schau zum Himmel n'auf
Und geb dem Stern manch ein Grusz an meine Heimat auf.
Ich grüsze dich, du trautes Land, mein Heimatland Tirol
Du wunderschönes Alpenland mein Heimatland leb wohl
Ich grüsze dich, du trautes Land, mein Heimatland Tirol
Du wunderschönes Alpenland mein Heimatland leb wohl

Ach, met deze tekst was het dus eigenlijk niet zo moeilijk om daar Beemster lofzang op los te laten.

Programma Beemster Feesten 1937
Op donderdag 9 september 1937 werd Het Beemsterlied dus voor de eerste keer uitgevoerd tijdens de Beemster Revue t.g.v. het 325 jaar bestaan van de Beemster. De revue stond onder regie van M.Hemmer en er waren 300 medewerkers uit alle plaatselijke verenigingen op gebied van toneel, zang, muziek en gymnastiek bij betrokken. De revue bestond uit zes delen en het Beemsterlied werd als slotlied gezongen. De melodie sprak aan bleef hangen, zodat het Beemster lied nu zo'n beetje als lokale hymne wordt beschouwd.

Arrangeur Paul Geugjes
Een later arrangement dateert uit 1961 en werd gemaakt door Paul Geugjes. Deze was indertijd dirigent bij Muziekvereniging 'De Eendracht' in Den Ilp. Hij heeft de naam van de componist vervangen door de zijne en zo verdween O.J.Weiszkopf helemaal in het vergeetboek.

Op You Tube staat een oude grammofoon opname van de Geschwister Buchberger https://www.youtube.com/watch?v=HjOHlCbzJH4 die het lied in de originele tekst zingen.