Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Opnieuw intekenen voor Breedband Beemster en
€ 30.000 ten goede van de hele gemeenschap in vooruitzicht gesteld
Middenbeemster, 18 februari 2019    
  Op 5 avonden in februari werden (5, 6, 11, 13 en 14 februari) werden in de verschillende kernen van Beemster voorlichtingsavonden gegeven over de aanleg van glaskabel in de hele Beemster. Een enthousiaste Frank van Boven deed daarbij uit de doeken dat de glaskabel er gaat komen, mits 50% van de huishoudens in de Beemster zich opnieuw aanmeldt voor een aansluiting op Breedband Beemster.
Ondanks de uiting van provincie en gemeente dat alle bewoners in het buitengebied recht hebben op snel internet en goede TV ontvangst bleken heel wat hobbels in de voorbereidende besprekingen moesten worden genomen.
Initiatiefnemer en vrijwilliger van het burgerinitiatief Frank van Boven legde de jongste ontwikkelingen uit. Toen op het laatste moment bleek dat de aanvankelijk voorgestelde gegadigde Plinq als leverancier van het signaal te kennen had gegeven zich terug te trekken, stelde de Texelse firma Kabeltex ook dit onderdeel van de voorziening te verzorgen. Kabeltex is naast de aanlegger van het glaskabelnet ook al sinds 1985 provider.
Als gevolg van het inzetten van de nieuwe kabelaar moeten alle potentiële deelnemers zich weer opnieuw inschrijven. Dat kan via info@breedbandbeemster.net
De vraagbundeling loopt tot 30 april
 
  Er mag geen verschil zijn of je nu in een buitengebied woont of in een dorpskern, snel en stabiel internet is onmisbaar in een huishouden en zeker binnen een bedrijf. De overheid beveelt het sterk aan, maar in ons geval, de Beemster, bleek het toch niet zo eenvoudig te zijn. Maar... Kabelaar Ziggo vindt het te kostbaar en is niet bereid het glaskabelnet in het buitengebied aan te leggen. De mannen van het burgerinitiatief bewezen dat het wel kon met Kabeltex.
Er is echter een goede reden om nu al in te schrijven voor een abonnement op Breedband Beemster omdat al steeds duidelijker wordt dat dataverkeer steeds meer toeneemt en al spoedig zal door kabelbedrijven aan de tax zitten niet meer aan de vraag kunnen voldoen.

Dan is glaskabelaanleg het anwoord voor de toekomst en dat kan Kabeltex Beemster aannieden. Echter dan moet van alle aansluitingen 50% hebben ingeschreven. De in 2016 getekende inschrijvingen zijn namelijk niet meer geldig omdat dat een andere aanbieder: Plinq betrof. Iedeereen wordt dus verzocht alsnog het informulier in te zenden aan
Op deze voorlichtingsavond was ook aanwezig de heer Alexander op de Weegh, die vele vragen kon beantwoorden. Kabeltex neemt voor een deel van de financiële risico’s voor haar rekening, hetgeen het instappen van Provincie Noord-Holland en Gemeente Beemster makkelijker heeft gemaakt.

 
  € 30.000,- per jaar voor de gemeenschap
Een bijzonder leuk resultaat van de onderhandelingen met Breedband Beemster heeft er toe geleid, dat Kabeltex naast de totale aanleg en het dragen van financieel risico, jaarlijks een forse financiële bijdrage ten gunste van sociaal/maatschappelijke projecten in de Beemster gaat geven. De Coöperatie Breedband Beemster waarin alle aangesloten afnemers ook aandeelhouders zijn, gaat spelregels opstellen hoe deze gelden besteed gaan worden. Voor alle verenigingen die te maken hebben met de gemeentelijke subsidieafbraak kan dit bijzonder aantrekkelijk zijn.

Voor meer informatie, zie de website www.breedbandbeemster.net.

Omhoog