Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Installatiebedrijf Dekker BV Ondernemer van het Jaar 2019
Middenbeemster, 8 januari 2019

Dankzij moderne communicatie is het mogelijk om zonder bij een activiteit aanwezig te zijn geweest, dankzij medewerking van anderen, daags daarop een verslag te schrijven. Zo ook bij de Nieuwjaarsreceptie van de Beemster Ondernemers.
Geert Heikens zond een foto met daarop de prijswinnaars, die op maandagavond 7 januari in Restaurant Stoer in Noordbeemster werden uitgereikt. Het waren:

  • Ton Dekker en André de Wildt van Installatiebureau Dekker bv uit Middenbeemster (3e en 4e l.)
  • aanmoedigingsprijs voor Sando van Wageningen, uw slager uit Middenbeemster (1e van l.)
  • De Vijzel voor Jan Jonk: m.b.t. sociaal en maatschappelijke verdiensten (2e van l.)

Nieuwe voorzitter Beemster Ondernemer

Bart Tishauser, de nieuwe voorzitter van de Beemster Ondernemer, zond de volledige teksten toe van de toespraken die op maandagavond 7 januari werden uitgesproken.

Daarom kan daags daarna toch een volledig beeld worden gegeven over het wat, waarom en hoe de keuze op de genoemde personen is gevallen.

De feestelijke Nieuwjaarsreceptie in Restaurant Stoer zal op deze avond ongetwijfeld roerig, vrolijke, gezellig zijn geweest.

Mijn twee hulpvaardige assisten hierbij van harte dank.

Ondernemer van het jaar 2018: Installatiebedrijf Dekker uit Middenbeemster
De Commissie Ondernemer van het jaar van de Beemster heeft mij gevraagd de prijs die hoort bij de verkiezing van Ondernemer van het jaar 2018 te overhandigen aan de winnaar. Deze commissie bestaat uit de winnaar van vorig jaar Saskia Nije van Nijdra Group, Ruud van ’t Hek, Dick Butter, Jolanda Lammes en Nico Konijn.  
De ondernemersprijs is een prijs voor en door ondernemers en geeft blijk van waardering door collega ondernemers.  Een onderneming kan dan ook met recht trots zijn op de ontvangst van een dergelijke prijs. De selectie komt tot stand, doordat het betreffende bedrijf bijvoorbeeld zich in korte tijd snel heeft ontwikkeld in een bepaalde sector of zeer bepalend is voor de regio, maar ook op basis van een lange historie en dan het liefst in de Beemster. Maar vooral ook een toonbeeld is van de Beemster Waarden.
Duurzaamheid is voor velen nog een containerbegrip en wordt te pas en te onpas gebruikt in allerlei uitingen. Maar er zijn ook ondernemers die in hun dagelijkse bezigheden, al dan niet gedwongen door wet- en regelgeving daarmee bezig zijn. De winnaar van de Ondernemersprijs 2018 is daar ook een goed voorbeeld van.
De Ondernemer van het jaar kenmerkt zich in een zekere mate door bescheidenheid en nuchterheid, die beide ook weer een enorme kracht vormen. Een van de eigenaren verwoordde het mooi: “Trots dat we voor iedereen mogen werken”. Aan de andere kant, welke ondernemer kan zeggen dat er een speciale krant over het bedrijf is uitgegeven.
Het bedrijf heeft een sterke familiale band en inmiddels staat de 4e generatie mede aan het roer. Mede aan het roer omdat tevens een niet familielid in de directie zit. Maar gezien zijn lange geschiedenis met het bedrijf zou je hem ook familie kunnen noemen.Voor een aantal van u zal inmiddels wel duidelijk zijn over welk bedrijf hier wordt gesproken. Maar toch nog even het volgende;  Met kenmerkende rode bedrijfswagens worden de klanten bezocht waar met behulp van de nieuwste technieken het specialisme naar voren komt. De duidelijke website geeft een goed beeld van waar dat specialisme voor staat.
Ook belangrijk te noemen is de innige samenwerking met andere Beemster Ondernemers. Eerder sprak ik over duurzaamheid als containerbegrip, maar dit bedrijf heeft vanaf 2000 duurzaam denken en toepassen centraal gesteld. Echter staat duurzaamheid ook voor het aantal jaren dat een bedrijf bestaat. En als een bedrijf inmiddels de leeftijd van 100 is gepasseerd en de 4e generatie mede aan het roer staat dan kan je echt spreken over duurzaamheid. Daarom is de Beemster Ondernemer van het jaar 2018 een bedrijf waarover vorig jaar een boekje verscheen met de titel: Een warme band met de Beemster. AL met al meer dan terecht dat de Ondernemersprijs 2018 dit jaar gaat naar Installatiebedrijf Dekker B.V.

De aanmoedigingsprijs 2018 is voor Sandor van Wageningen
De aanmoedigingsprijs is een prijs voor een ondernemer die recent gestart is met een bedrijf of recent gestart is als ondernemer. Het is letterlijk een prijs om aan te moedigen, om te stimuleren.
Met deze aanmoedigingsprijs laten we zien dat we trots zijn op de nieuwe ondernemers in onze mooie polder.
De aanmoedigingsprijs 2018 gaat naar een ondernemer die afgelopen zomer officieel gestart is met ondernemen. Officieel omdat deze vakman het afgelopen jaar de stap heeft genomen om de onderneming waar hij werkzaam was over te nemen. Ondernemen betekent de kar trekken, risico’s nemen en kansen zien. Deze ondernemer heeft dit gezien en vervolgens de stap genomen om een nieuwe koers te gaan varen.
Het betekent ook een andere verantwoordelijkheid. Zorg voor werknemers, arbo en in dit specifieke geval ook vooral de hygiëne èn de inrichting van zijn winkel. Als ondernemer moet je dan ook beschikken over vele kwaliteiten om je onderneming succesvol te laten zijn. Deze ondernemer heeft de onderneming overgenomen in een vakgebied die landelijk een duidelijke afname laat zien. Een dappere stap dus. In de Beemster mogen we daarom blij zijn dat we deze winkel op de dorpskern hebben en houden. Bij het proces Waardevol Beemster is wat ons betreft het hebben van een bloeiende dorpskern enorm waardevol en waar diverse ondernemers hun dienstverlening aan de Beemsterlingen aanbieden. Dichtbij en vertrouwd, waar mensen elkaar tegenkomen en elkaar spreken.
De winnaar van de aanmoedigingsprijs 2018 is als zaterdaghulp bij Supermarkt Plus gestart en heeft daar de liefde voor het vak ontdekt. Hij werkte hier al samen met slager Han de Vries en is de SlagersVakOpleiding gaan volgen, daarna bij de C1000 in Amsterdam en vervolgens bij Jan Bakker in Alkmaar.
Bij deze kiloknaller heeft hij zijn vaardigheden en snelheid geleerd. Han de Vries had inmiddels zijn slagerij in de Rijp waar onze winnaar weer kwam te werken. Samen met Jeroen Laan stond hij in de slagerij in de Rijp. Han de Vries startte in de Middenbeemster, maar dat werd al snel omgedraaid omdat Han de slagerij in de Rijp meer als zijn winkel zag. Hij is in Middenbeemster dus al enige jaren het gezicht van de zaak. Afgelopen jaar hebben Han en hij met elkaar gesproken over de overname en beiden zijn enorm blij met deze stap, de overname was snel besloten. Hij heeft zijn eigen draai aan de winkel gegeven, de winkel verbouwd en de keuze gemaakt om geen Keurslager te zijn, maar te kiezen voor het concept van “Uw slager”.  Onze winnaar is ook heel perfectionistisch en vind een goede kwaliteit en een mooie uitstraling belangrijk. Samen met de rest van zijn mensen is het een enorm leuk team dat in de winkel staat ,er wordt perfect samengewerkt . Onze winnaar heeft net de drukste periode van het jaar achter de rug en in the picture staan is niet zijn ding, maar het gaat nu toch echt even gebeuren.

De Vijzelprijs 2019 voor Jan Jonk
Vorig jaar is voor de eerste maal De Vijzel uitgereikt aan Jan Vlug. Deze speciale prijs is zoals bekend een prijs die wordt toegekend aan een Ondernemer die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt, zowel binnen het eigen bedrijf, zijn of haar omgeving als in de Beemster gemeenschap. Je kan hierbij spreken over een soort pionier. Een pionier die bovendien innovatief is, zich lokaal, regionaal en nationaal weet te manifesteren, en die maar al te goed begrijpt dat samenwerking vaak de sleutel tot succes is. Een prijs waarvan allerminst vaststaat dat die jaarlijks uitgereikt gaat worden. En daarmee krijgt deze prijs extra glans.
Toch heeft de commissie besloten om deze prijs ook dit jaar uit te reiken.
De Vijzel wordt toegekend aan een Beemsterling die zijn bedrijf, idee of product tot ongekende hoogte heeft weten op te stuwen. En die bovendien voor de Beemster gemeenschap van ongekend grote betekenis is of is geweest. Een voorbeeld van goede pioniers vaardigheid!
Om in aanmerking te komen voor “De Vijzel” moet deze Beemsterling werkelijk opvallen, ruimschoots boven het maaiveld durven uitsteken, en in sociaal-maatschappelijk opzicht van grote betekenis zijn. Maar het kan eigenlijk ook het tegenovergestelde zijn. Namelijk door niet op te vallen, als een Beemsterling niet boven het maaiveld uit komen, maar daarbij wel in sociaal-maatschappelijk opzicht van grote betekenis zijn. Al met al gaat het om een sociaal betrokken Beemsterling.
Zoals gezegd wordt De Vijzel ook dit jaar uitgereikt. En aan mij de eer om namens de commissie de winnaar bekend te maken.
De ondernemer pur sang die de Vijzel in ontvangst mag nemen komt uit een groot gezin, waarbij ondernemen een vanzelfsprekendheid was.
Maar voor dat ik verder ga met de redenen waarom hij deze prijs in ontvangst mag nemen wil ik de ondernemer eerst maar eens naar voren halen. Dames en heren graag een groot applaus voor Jan Jonk.
Samen met zijn broers heeft Jan vanuit het niets een fantastisch bedrijf opgebouwd door gebruik te maken van Beemsterslimheid. Jan is een gentleman, verhalen verteller, charismatisch en een voorbeeld voor velen hoe je met hard en slim werken een waar imperium kan neerzetten. Op enig moment voorzag hij 1200 personeelsleden van inkomen. Bij verjaardagen was er altijd een persoonlijke felicitatie voor hen.
Sociale en maatschappelijke betrokkenheid komen naar voren in de ondersteuning van diverse sportverenigingen, ouderenvervoer, NKT en katholieke kerk. Het speciale personenvervoer, de HortSik busjes kent iedereen nog wel. In de jaren 60 werd personeel van de Hoogovens hiermee vervoerd.
Een familieman, trouw aan zijn mensen, Zijn secretaresse Gre Twint bijvoorbeeld, wie kent haar niet, werkt al 50 jaar voor hem. Voor velen nog steeds een aanspreekpunt voor raad en daad. Hij weet met treffende opmerkingen de spijker op de kop te slaan zonder mensen hierbij te kwetsen. Het gaat bij Jan Jonk zoals hij zelf zegt, niet om het kooitje maar om het vogeltje.
Als Beemsterling rijdt Jan nog graag op zijn 40 oude racefiets. Volgens welingelichte bronnen doet Jan het langst van iedereen met zijn remblokken. Want zoals Jan dan zegt: “je ziet toch al ruim van te voren dat die bocht eraan komt, dan laat je toch gelijk je gas los en ga je niet op het laatste moment remmen”. Van dat remmen lijkt bij Jan nog geen sprake, want hij barst nog van de energie, blijft enthousiast en is nog steeds een aanspreekpunt voor jonge ondernemers, ondersteuner van lokale en regionale goede doelen en des te meer reden om deze geboren en getogen Beemsterling, ondernemer pur sang en een voorbeeld voor velen met zijn staat van dienst de Vijzel te overhandigen.

 
Omhoog